top of page
TJÄNSTER

Tjänsterna erbjuds isolerade, som delprojekt eller som totallösning.

Utförande av alla typer av byggnadsprojekt:

 • Nybyggnad

 • Ombyggnad och tillbyggnad

 • Renovering och reparationer

 • Inredning och möbeldesign

 • Stadsplanering

 

Arkitekttjänster i alla faser av projekt och byggnation:

 • Programutveckling.

 • Bygglovshandlingar och myndighetskommunikation

 • Byggprojektering.

 • Förfrågningsunderlag, tidplan och budgetkalkyl.

 • Byggkontroll, samordning och tekniskt stöd under konstruktionen.

 • Assistans vid besiktning och råd för underhâll.

 

Samordning av alla tjänster:

 • Kontakt med mäklare och advokat.

 • Tät kontakt med beställaren.

 • Behandling av alla regelverk i bygglovsförfarandet.

 • Samordning av alla konsultdiscipliner (el, vvs, konstruktion, etc)

 • Kontraktering och teknisk ledning av byggentreprenör.

 

Rådgivning och tekniskt stöd:

 • Assistans i val av tomt med förstudier i genomförbarhet.

 • Framställning av dokument och formulär för myndigheter samt begäran om förhandsinformation.

bottom of page